Įmonė MB „Optima Vestra“ siūlo produkciją (kaukes bei respiratorius), kuri atitiktų visus klientų reikalavimus. Mūsų tikslas – siekti aukščiausios kokybės rezultatų kiekviename gamybos proceso etape.

Įmonė siekia užtikrinti, kad veikla būtų valdoma efektyviai ir stengiamasi kuo labiau sumažinti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai.

Siekiant užsibrėžtų tikslų įmonė:·       užtikrina, kad integruotos vadybos sistemos pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus politika būtų suprantama, įgyvendinama, prižiūrima bei tinkama organizacijos nustatytai paskirčiai, strateginei krypčiai bei nustatytiems integruotos vadybos sistemos tikslams;

  • įsipareigoja užtikrinti nuolatinį integruotos vadybos sistemos pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
  • stengiasi atitikti ir viršyti klientų reikalavimus, kad gaminiai būtų aukščiausios kokybės;
  • siekia atitikti ir vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
  • įsipareigoja pagal galimybes saugoti aplinką, įskaitant taršos prevenciją, ir jos resursus;
  • siekia užtikrinti, kad veikla būtų valdoma remiantis nustatyta strategine kryptimi ir stengiamasi kuo labiau mažinti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai.